Een licht verstandelijke beperking (LVB) én psychiatrische problemen?

Daar maken we bij Timp zeker een punt van, omdat aansluiten bij de belevingswereld en mogelijkheden van jeugd met een LVB een andere benadering vraagt.

Als orthopsychiatrische jeugdpoli is Timp toegerust voor de behandeling van kinderen en jongeren met complexe meervoudige problematiek, met dank aan samenwerking tussen GGZ-instelling Jonx en LVB-expertisecentrum Reik.

Onze naam is een Groningse uitdrukking voor ‘punt’, om vanaf dáár verder te gaan!

Meer info kunt u vinden op onderstaande pagina's:
- Voor ouders
- Voor verwijzers

 

 

Het bezoekadres is:
Laan Corpus den Hoorn 102/2
9728 JR Groningen

Het postadres is:
Postbus 86
9700 AB Groningen

tel.nr. 050 - 5223778
fax.nr. 050-5223890

info@verdermettimp.nl
www.verdermettimp.nl

Privacy  © 2014 - TIMP en nu verder!